Vi har lediga platser
PUT boende
Ensamkommande flyktingungdomar 14-18 år.

Vi erbjuder plats på  hemlikt boende med mångspråkig personal söder om Stockholm.

 

​Läs mer...

Ring oss idag!

Familjehem
Utvalda familjer med hög kompetens.


Vi kan erbjuda familjehem med mångkulturell kompetens. De är utredda och handledda av ICare och får kontinuerlig fortbildning för att ha dagsaktuell kunskap.
 

Läs mer...

Vi har lediga platser

 


HVB FÖR ENSAMKOMMANDE
Vi är specialiserade på Nordafrikaner

Vi har specialistkunskap kring ungdomar från Nordafrika baserat på kunskap och erfarenhet som rör kultur, religion och språk. Vi har dessutom stor kunskap om ungdomarnas hemländer och uppväxtvillkor. Målgrupper är så kallade barn på flykt, ensamkommande barn eller andra med behov av stöd och hjälp.
                 
                                               Läs mer...


 

Samtalsmottagning
Samtals-mottagning
Under 2017 kommer en mottagning starta.

Vi kan erbjuda samtal med en terapeut på 7 olika språk som ger en möjlighet till bearbetning och reflektion. Välkommen med din intresseanmälan.

 

Läs mer...

Behandlingsresa
Behandlingsresor
En möjlighet för unga att bryta sin livsstil och samtidigt uppleva och utmanas i en ny kultur.


Under 2017 startar behandlingsresor till Marocko med ett program som innehåller samtal, upplevelser och ansvarstagande.


Läs mer...

 


Skyddat boende
Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor och deras barn

Vi är ett etablerat omsorgsbolag som sedan 2013 drivit HVB boende för ensamkommande flyktingbarn. Från hösten 2016 växer verksamheten och vi kan erbjuda boende för personer utsatta för våld i nära relation med stöd av beteendevetare/socionom.
 

Läs mer...