HVB för ensamkommande barn

Vi har specialistkunskap kring ungdomar från Nordafrika baserat på kunskap och erfarenhet som rör kultur, religion och språk. Vi har dessutom stor kunskap om ungdomarnas hemländer och uppväxtvillkor. Målgrupper är så kallade barn på flykt, ensamkommande barn eller andra med behov av stöd och hjälp.
Vi kartlägger och anpassar boendets insatser till den problematik som den unge bär med sig. Det kan handla om misstro till vuxenvärlden, svårigheter med regler och struktur, dålig skolgång, destruktiv hemmiljö och avsaknad av vuxna. Vi vet att den unga ofta har flera avbrutna placeringar bakom sig och vi gör vårt yttersta för att detta inte ska vara en i raden av misslyckanden.
Vi kan presentera goda resultat och möjligheter för ungdomar att anpassas till normal uppväxt med kontakt med familj och släkt i hemlandet, studier, hälsa och fungerande fritid.
Hjälpen byggs på att bygga en allians med ungdomarna, att det finns en hög tillgänglighet av vuxna och att motiverande samtal förs på ungdomens språk. Genom träning i ADL förses ungdomarna med rätt verktyg för att klara motgångar. Ungdomarna får träna på ansvar och ekonomi som stärker deras självkänsla inför vuxenlivet.
Vi arbetar även med återvändarprogram för de unga som fått avslag eller som väljer att avbryta sin asylansökan -detta kan göras för att undvika psykisk ohälsa eller högre destruktivitet bland ungdomarna.