PUT boende

Ensamkommande flyktingungdomar 14-18 år.

Vi erbjuder plats på  hemlikt boende med mångspråkig personal söder om Stockholm.

HVB boende

Våra boenden är utformade så hemlika som möjligt och erbjuder en lugn och trygg miljö. Vi prioriterar först att barnen som kommer till oss får komma tillrätta och genom stöd och samtal får bearbeta sina upplevelser.
Vårt mål är att skapa tydliga vardagsrutiner med skolgång och fritidsaktiviteter för att ge struktur i tillvaron.
 

Stöd och omsorg

Väntan på beslut om permanent uppehållsbeslut kan vara lång. När beslutet väl kommer kan det vara en lättnad för den unge. Oavsett om ansökan har beviljats eller det är ett avslag så innebär beslutet att en kedja av nya skeenden startar. Vår personal har lång erfarenhet av att hantera känslor som beslutet väcker och ger den unge det stöd och den omsorg som behövs.
 

Stöd i vardagen

I boendet ansvarar vi för den vardagliga omsorgen och omvårdnaden. Vi följer den unge i dens utveckling hela dygnet under en lång tid. Vi ser det som viktigt att samarbetet mellan parterna fungerar och att respekten för den unges historia, bakgrund och kulturella bakgrund bibehålls och respekteras.

Möjlighet att bo kvar

Vi kan erbjuda boende efter att asylsökande fått permanent uppehållstillstånd - fördelen är att det blir kontinuitet för den unge som då blir kvar i sitt sammanhang.