Skyddat boende

Vi är ett etablerat omsorgsbolag som sedan 2013 drivit HVB boende för ensamkommande flyktingbarn. Från hösten 2016 växer verksamheten och vi kan erbjuda boende för personer utsatta för våld i nära relation med stöd av beteendevetare/socionom.

Boendet ligger i södra Stockholm. Varje kvinna erbjuds ett rum med plats för upp till tre barn. Boendet är barnanpassat och nära boendet finns tillgång till skola och förskola.

Det finns stödperson dagtid och vid behov kan en beredskapsjour kontaktas. Personal har utbildning i våld i nära relation, hedersrelaterat våld, riskbedömningar och kan vid behov erbjuda stöd och krissamtal.

Vi har ett upparbetat samarbete med Bup vad gäller barnets behov av stöd. Boendet är särskilt lämpligt för personer med självständighet eller personer med behov av stöd.

Kontakta oss för mer information på telefonnummer: 08-340036